Наша місія

Благодійна Ліга «Соціум» – це незалежна, неурядова, неприбуткова, неполітична благодійна організація, яка була заснована у Луганську в 1999 році. Місія Ліги – робити добро і залучати до цього інших.

Ліга працює за кількома основними напрямами:

Медичний напрям реалізовує програми та проекти, спрямовані на вирішення питань охорони здоров’я, вдосконалення мережі лікувальних та реабілітаційних закладів, боротьба з поширенням соціально-небезпечних інфекцій та захворювань, надання допомоги дітям з особливими потребами.

Освітньо-науковий та профілактичний напрям об’єднує програми та проекти, покликані розпочати суспільний діалог на теми, присвячені питанням освіти, екології, медицини майбутнього, підтримки талановитої молоді, прозорість бюджетів усіх рівнів.

Самоврядний напрям передбачає вивчення та узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду регіонального розвитку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, участь у розробці та впровадження місцевих програм органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,

Адвокаційний (АКСМ) напрям направлений на сприяння реалізації принципу верховенства права, становлення правосві­домості громадян в дусі точного та неухильного дотримання законів України, внесення відповідних пропозицій до органів влади та управлінь,  керівникам підприємств, установ, організацій (стейкхолдери) з метою захисту прав, свобод та законних інтересів громадян.

Правовий, антикорупційний напрям передбачає захист прав, свобод та інтересів громадян України від вчинення корупційних правопорушень, протиправних дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень та інших осіб, запровадження дієвих механізмів демократичного громадського контролю та проведення розслідувань протиправних діянь суб’єктів владних повноважень, інших осіб

Створюючи БЛ «Соціум», ми намагалися зробити її максимально корисною для Луганської області та України. Ми думали над тим, чого найбільше потребує наше суспільство у вирі подій сучасності і дійшли висновку, що людям конче необхідно відчувати перспективу і наше завдання допомогти їм побачити її.

Це і є основною нашою метою – допомогти соціуму, а з ним і Україні створити своє власне майбутнє, стати собою, реалізувати своє призначення у світі. Виходячи з цього, була сформульована місія Благодійної Ліги – сприяти пошуку найкращої траєкторії розвитку українського суспільства у стратегічній перспективі.

Особиста участь кожного, наші спільні дії, праця на суспільну користь – це ті основні засади, на яких ґрунтується діяльність Благодійної Ліги. Головне для нас – поширити ці ідеї, зробити їх домінуючими у суспільстві, об’єднати якнайбільше однодумців. Кожен громадянин повинен зрозуміти, що він є головною діючою особою і від його внеску залежить багато.